Quyền Lợi

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng khi mua hàng tại MacMall, bất cứ thông tin cá nhân Khách Hàng cung cấp đều được Bảo vệ Lưu trữ cẩn thận.
  • Đối với Khách Hàng mua máy sẽ được giảm Phần Trăm (Tối Đa 15%) dành cho Phụ Kiện đi kèm máy.
  • Miễn Phí cài đặt ứng dụng, bảo hành phần mềm (Cài Mac OS, Cài Windows,…)  trọn đời khi mua máy.