Macbook CPO (Refurbished)

MacBook CPO là một sự lựa chọn vô cùng kinh tế cho khách hàng bởi giá thấp hơn khá nhiều so với máy mới

nhưng bạn vẫn được sở hữu một chiếc MacBook mới nguyên seal 100%.